Menu

TWINFLEXpro 2-draads brandalarmsysteem

Beschrijving

Het TWINFLEXpro twee-draads brandalarmsysteem, bestaande uit de Multipoint ASD rook- en warmtedetector met optioneel ingebouwde sirene en strobe, kan zeer eenvoudig geïnstalleerd worden met slechts één paar draden per zone.

Het gebruik van de Multipoint ASD detector als onderdeel van het TWINFLEXpro twee-draads brandalarmsysteem impliceert dat wanneer een detector gekoppeld is aan het systeem, een sirene en stroboscoop evenwel gekoppeld kunnen worden zonder extra installatietijd en kosten. Aangezien de Multipoint ASD over zeven verschillende detectiemodi beschikt, maakt dit de installatie nog eenvoudiger omdat één apparaat geschikt is voor alle applicaties. Gelijk welk detectietype kan geselecteerd worden op het moment van ingebruikname; drie verschillende rookmodi, twee vaste temperatuursmodi, een snelheidsstijginsmodus en een combinatie van rook- of warmtemodus.

TWINFLEXDiagram

Wanneer de Multipoint ASD detector beschikbaar is, met of zonder volledig geïntegreerde 90 dBA sirene, moeten geen extra apparatuur aangekocht worden voor een hoorbaar alarm. Als een extra sirene vereist is of bepaalde gebieden geen detectie vereisen, dan bestaat de keuze tussen verschillende zelfstandige sirenes, brandmelders of signaalgevers, die gebruikt kunnen worden op dezelfde twee draden.

Dit veelzijdige systeem maakt het onderscheid tussen een brandmelder of een detectoralarm; kan maximaal 32 apparaten besturen per zone; heeft een aparte foutbewakingsdisplay voor iedere zone, een “man walk test facility” en zondes die configureerbaar zijn zonder het gebruik van weerstanden of condensatoren. Om het TWINFLEXpro systeem nog flexibeler te maken, biedt Fike ook een speciale uitgangseenheid aan. Deze kan overal in het zonecircuit geplaatst worden en is ideaal voor het aansluiten van procesuitval, deuropenersmechanismen, etc.

Repeater panelen, bestaande uit kleine afzonderlijke eenheden, kunnen aangesloten worden op een 4- of 8-zone versie 2 TWINFLEXpro paneel via een RS485 datalink. Een maximum van 8 repeater panelen kunnen aangesloten worden op één bedieningspaneel. Repeater panelen kunnen niet aangesloten worden op apparaten of deze bedienen; zij rapporteren enkel alle brand- en storingsmeldingen die zich voordoen. Ze kunnen ook systeemacties uitvoeren over de datalink (zoals stille alarmen, resets, sirens en stille zoemers). Repeater panelen zijn bedoeld om informatie te verstrekken op verschillende locaties zoals secundaire gebouwingangen, verpleegkundigenposts, en op iedere andere mogelijke locatie waar het paneel van nut kan zijn.

Bevestigingtechnologie voor Alarm controlepunt 

Met het steeds toenemende aantal van nieuwe gebouwen, eigendomsovergangen naar appartementen en studio’s, en een hogere druk op milieucoördinators om de voorschriften van BS5839 deel 6 (de gedragscode voor branddetectie en alarmsystemen in woningen) te handhaven, zoeken organisaties voortdurend naar betrouwbare brandmeldingssystemen die snel reageren. Fike heeft bovenstaande technologie opgenomen in zijn TWINFLEXpro bedieningspanelen om een betrouwbare branddetectie aan te bieden voor deze veeleisende toepassingen.

TWINFLEX-checkpoint-flowchart

Wat is de Controlepunt Technologie?

Bij de planning van de installatie worden brandzones aangeduid als ‘woning’ voor individuele ruimten of appartementen of ‘mede-eigendom’ voor mede-eigendommen zoals gangen en traphallen. Het TWINFLEXpro systeem kan een pre-alarm instellen voor woningen, wat voldoende tijd geeft om de reden van activatie te onderzoeken vooraleer het hele gebouw geëvacueerd wordt. Dit kan geprogrammeerd worden tussen 1 en 5 minuten. Activatie in mede-eigendom zal onmiddellijk leiden tot een volledig alarm. Als er brand gedetecteerd wordt in een woning zal alleen een lokale sirene afgaan tijdens de alarmverificatie periode, om zo toch de bewoners van de woning alvast te waarschuwen.

Het controlepaneel zal dan een aantal controles uitvoeren binnen een bepaalde tijdsperiode om te bevestigen of de detector nog steeds in alarm is en het dus om een echte brand gaat. Op het einde van deze controleperiode – en indien de detector niet langer een alarm geeft – zal het controlepaneel automatisch de detector/sirene resetten waardoor het systeem terugkeert naar zijn normale toestand. Indien de detector nog steeds in alarm is, zal het controlepaneel een algemene sirene genereren waardoor het volledige gebouw geëvacueerd moet worden.

Detectoren die brand detecteren (of een activatie van een brandmelder in eender welke ruimte) zullen onmiddellijk een volledig alarm genereren doorheen het hele gebouw, indien een detectie op locatie in mede-eigendom plaatsvindt.

standards-logos

 

Kenmerken Met het TWINFLEXpro 2-draads brandalarmdesign kunnen de installatiebesparingen oplopen tot 40%!

 • 2-draads installatie – slechts één circuit per zone dat detectoren en sirenes verbindt – installatiebesparingen kunnen oplopen tot 40%
 • Identificatie van brandmelders
 • Ingebouwde end-of-line apparaten – geen weerstanden of extra circuits nodig
 • 7 detectiemodi
 • Voldoet aan BS5839 en EN54
 • Tot 32 apparaten per zone
 • Eenvoudig te installeren
 • 2, 4 & 8 zonepanelen
 • Tot 72 uur standby-capaciteit
 • Multipoint bespaart u de kost van een sirene en/of stroboscoop
 • Waarschuwing van kopverontreinigign vooraleer het een vals alarm kan geven