Menu

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Fike’s succes wordt gevoed door een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het verlangen om een veilige werkplek te bieden aan de werknemers. We ondersteunen tal van organisaties die diensten, ondersteuning en onderwijs aanbieden aan mensen over de hele metropool van Kansas City, de Verenigde Staten en andere landen waar Fike aanwezig is.