Menu

Testen

explosiebeveiligingstesten / laboratoria

Explosiviteitstesten zijn de basis voor een veilig ontwerp, operationele parameters en behandelingsprocedures. Bovenop het onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat Fike® doet op zijn eigen producten bieden we een groot scala aan explosiviteitstesten aan, die in het leven geroepen zijn om bedrijven bij te staan bij het identificeren en het inperken van dure explosiegevaren. Fike’s state-of-the-art testlabo is bemand met hoog opgeleide techniekers, ingenieurs en verbrandingswetenschappers; en testen worden uitgevoerd in overeenstemming met ASTM en CEN standaarden om een duidelijk uitvoering en interpretatie te verzekeren.

testen

Fike voorziet testen in zowel kleine als grootschalige explosietestvaten, in overeenstemming met de toepasselijke ASTM en CEN standaarden. Deze testvaten zijn ontworpen en gebouwd om accurate data qua explosiebeveiliging te verkrijgen die schaalbaar zijn naar industriële apparatuurvolumes.

Fike’s volledige gamma aan beschikbare testen.

toepassingen / professionele ondersteuning

Bovenop een breed scala aan gestandaardiseerde explosietesten biedt Fike ook gespecialiseerde explosietoepassingen- en apparatuurtesten aan, speciaal ontworpen voor de klant zijn unieke industriële omgeving.

  • Ontwerp en validatie van de prestaties van de door de klant geleverde apparatuur
  • Bepaling van explosiviteit, ontvlambaarheid en parameters qua brandbaarheid voor unieke niet-gestandaardiseerde voorwaarden
  • Validatie van Fike producten wanneer deze worden toegepast op klantspecifieke bedrijfsomstandigheden buiten de vastgestelde prestatiegrenzen
  • Actieve deelname in de ontwikkeling en validatie van internationale teststandaarden (ASTM, EN)

Fike’s deskundige wetenschappers, ingenieurs en technici hebben ervaring met een breed scala van brandstoffen, oxidanten en testcondities. Deze uitgebreide achtergrond versterkt onze mogelijkheid om effectieve testplannen te ontwikkelen en uit te voeren. Datawerving tegen een hoge snelheid en digitale hogesnelheidsvideosystemen worden routinematig gebruikt om de fysieke eigenschappen van alle testen vast te leggen. Fike heeft alle testmogelijkheden gebruikt om individuele eisen van klanten te ondersteunen, maar ook om de noden van specifieke industrieën en professionele organisaties te ondersteunen.

Als een moeilijke toepassing getest moet worden omtrent veiligheid en explosiebeveiliging, dan heeft Fike de faciliteiten en de expertise om aan uw wensen te voldoen.

Fike is bevoegd om DEA schedule ii, iii en iv gecontroleerde stoffen te testen

Het Fike labo is goedgekeurd door het Drug Enforcement Agency en de staat Missouri voor het ontvangen en analyseren van Schedule II, III en IV gecontroleerde stoffen. Een lijst van toepasselijke stoffen is beschikbaar.

lab / apparatuur voor explosietesten

Fike heeft een uitgebreide (279 m²) verbrandings- en onderzoektestfaciliteit aan haar hoofdkwartier in Blue Springs, MO. Testmogelijkheden in het labo omvatten explosiviteitsparameters van stofwolken (Kst, Pmax), ontstekingslimieten van stofwolken (LOC, MEC), zelfontbrandingstemperatuur (MAIT), minimum ontstekingsenergie (MIE), ontstekingstemperatuur van een stoflaag (MIT), explosiviteitsparameters van gas (Kmax, Pmax, LFL, UFL, LOC) bij omgevings- en verhoogde temperatuur/druk, vloeibare zelfontbrandingstemperatuur en snelheid van verbranding.

Full Scale Testen

Fike heeft ook een unieke 2415 m² afgelegen testfaciliteit om grootschalig onderzoek, productontwikkeling en testen op industriële toepassingen uit te voeren. Op deze afgelegen locatie kunnen testen uitgevoerd worden zonder dat lawaai een probleem is, en waar het vrijkomen van vlammen veilig is. Of er nu Fike producten getest worden of apparatuur dat aangeleverd werd door de klant, Fike heeft een breead scala aan testen beschikbaar, inclusief vlammenpropagatie en -isolatie, explosieonderdrukking, explosiedrukontlasting en combinaties.

Ga er niet zomaar van uit dat alles in orde is wanneer het gaat over de beveiliging van uw vitale middelen. Gebruik de uitstekende testcapaciteiten van Fike omtrent explosiebeveiliging.